G8

съюз, Г-8

Групата на осемте или съкратено Г-8 преди 24 март 2014 е название на правителствен форум на група от осем водещи индустриални държави, текущо форумът е във формат Г-7. Форумът стартира през 1975 във Франция, като в него участват САЩ, Франция, Западна Германия, Италия, Япония и Великобритания, а на следващата година се присъединява и Канада. Русия е добавена за периода 1998-2014, през който период той е наричан Г-8. Европейският съюз е представен в Г8, но не може да е председателства или да е домакин на срещи.