Пандите и кауза за спасяването им със WWF

Голямата панда наричана още пъстра мечка, е чернобял бозайник от семейство Мечкови, който се среща в гористите местности в Западен и Централен Китай. Храни се предимно с бамбук. В момента тя е защитено животно, защото може скоро да изчезне.

Интересни факти:

  • Пандата ражда около 2 бебета и тяхната кожа е розова!
  • Когато пандите си общуват, не ръмжат като другите мечки, а си общуват с нещо като лай или грухрене
  • Въпреки, че пандата е защитено животно, на черният пазар кожата й се продава за 60 до 100 хиляди долара
  • На практика пандата няма животински врагове, освен снежният барс

А сега ще ви разкажа за кампанията на WWF. Тяхната основна мисия е да опазят природата. Само за 4 години WWF проучи 150 000 хектара гори, а пред 2016 година министерството на земеделието и храните СПАСИ 109 000 хектара гори от изсичане, като ги обяви за защитени територии.

Заедно можем да спасим това, което не можем да създадем, но от което зависим!

През 1998г. WWF работи в България по

  • проучване и запазване на вековните гори
  • опазване на рибите в р. Дунав
  • подкрепа за традиционните селски стопани и природоопазващият туризъм
  • непрекъсната борба с незаконните дейности в защитените места.

Ако искаш да помогнеш посетиш този сайт!

С всеки закупен продукт ти помагаш на природата! Парите ти ще бъдат използвани в помощ на животните!